Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług – więcej o cookies
Skontaktuj się z nami
+48 514 123 036
Zadaj nam pytanie

Preferowana forma kontaktu:*

Prace związane z termomodernizacją wstrzymane do odwołania!

W związku z niepewnością dotyczącą przyszłości programów dotacyjnych związanych z termomodernizacją oraz z licznymi realizacjami, w innych ważnych dla naszej firmy obszarach, wstrzymujemy do odwołania nasze zaangażowanie w pozyskanie i realizacje dotacji na termomodernizację.

Program "JAWOR"

Na poczatku września 2016 roku WFOŚiGW w Krakowie ogłosił nabór wniosków do Programu Priorytetowego Jawor, dofinansowującego termomodernizację budynków jednorodzinnych. Celem programu jest zmniejszenie emisji CO2 i poprawa efektywności wykorzystania energii w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. W praktyce dla beneficjentów oznacza to zmniejszenie rachunków za ogrzewanie domu czy mieszkania, z korzyścią również dla zdrowia i środowiska.

 

Kto może skorzystać z dotacji?

 • osoby fizyczne.

 

Zasady przyznawania dotacji

W ramach Programu do dofinansowania zgłaszane mogą być zadania dotyczące termomodernizacji budynków:

 1. Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków
 2. Ocieplenia dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją
 3. Ocieplenia stropów piwnic
 4. Wymiany okien, drzwi zewnętrznych

 

Jak ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację?

Niezbędne jest przeprowadzenie audytu lub oceny energetycznej modernizowanego budynku przez audytora, zawierająca wyliczenie:

 • zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok przed i po realizacji inwestycji;
 • przewodność cieplna;
 • ograniczenia emisji CO2 (Mg/rok);
 • ograniczenia emisji pyłów PM10 (Mg/rok);
 • ograniczenia emisji pyłów PM2,5 (Mg/rok).

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%.

 

Jak przedstawia się dofinansowanie?

 • dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego;
 • wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%;
 • oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku;
 • minimalna kwota pożyczki - 20 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki - 100 000,00 zł;
 • pożyczka w wysokości do 20 % może zostać umorzona.

 

Dlaczego warto przeprowadzić termomodernizację?

 • zmniejszą się koszty związane z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej;
 • wykonanie prac termomodernizacyjnych znacząco poprawi komfort cieplny w budynku;
 • polepszy się charakterystyka energetyczna budynku;
 • wykonanie ocieplenia będzie przeciwdziałać pojawianiu się pleśni i wilgoci, co pozytywnie wpłynie na jakość powietrza w bydynku i tym samym na zdrowie mieszkańców. Ponadto, zahamowane zostaną procesy niszczące obiektu;
 • skorzysta na tym środowisko naturalne, dzięki mniejszeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

 

Informacje na podstawie strony WFOŚiGW w Krakowie https://www.wfos.krakow.pl/jawor

Co kryje się pod pojęciem termomodernizacji

Termomodernizacja budynków to przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energie dostarczaną na potrzeby ogrzewania w okresie sezonu grzewczego. Wymaga poniesienia znaczących nakładów finansowych, ale przy prawidłowym rozpoznaniu strat ciepła i wyborze dogodnej metody finansowania, można wykonać ją w taki sposób, aby ponoszone koszty były pokrywane głównie z uzyskanych oszczędności. Termomodernizacja domu nie powinna być przedsięwzięciem przypadkowym. Aby uzyskać pożądane skutki i znacznie zmniejszyć koszty ogrzewania domu, należy przeprowadzić szczegółową analizę energetyczną budynku. Dopiero wtedy można przystąpić do działań poprawiających izolacyjność ścian, dachu, szczelność okien i drzwi, czy też wydajność systemu grzewczego, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Taką wnikliwą analizą jest audyt energetyczny.

 

Audytem energetycznym nazywamy ekspertyzę dotyczącą podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających całkowite zużycie energii w domu. Głównym celem jest ograniczenie kosztów ogrzewania domu. Audyt ma na celu zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności np. okresu zwrotu poniesionych kosztów. Przed podjęciem decyzji określającej zakres modernizacji naszego domu oraz wyboru materiałów izolacyjnych warto zasięgnąć porady audytora energetycznego. Właściwe zaprojektowana i wykonana metamorfoza naszego domu pozwoli na uzyskanie zadowalających szybszego zwrotu poniesionych kosztów oraz unikniecie kosztownych błędów.

 

Sześć kroków do kompleksowej termomodernizacji:

 • ocieplanie stropów/podłóg;
 • wymiana okien;
 • ocieplenie ścian i fundamentów;
 • ocielenia dachów;
 • wentylacja mechaniczna rekuperacja;
 • wymiana systemu ogrzewania.