Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług – więcej o cookies
Skontaktuj się z nami
+48 514 123 036
Zadaj nam pytanie

Preferowana forma kontaktu:*

Działamy kompleksowo

Posiadamy wieloletnie doświadczenie na rynku, zarówno przy pozyskiwaniu oraz realizacji dotacji m.in. w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa, jak również przy profesjonalnym doborze urzadzeń oraz ich montażu. Urząd Miasta Krakowa rekomenduje nas jako sprawdzonego i godnego zaufania wykonawcę instalacji centralnego ogrzewania. 

 

Naszym klientom zapewniamy wsparcie na każdym etapie realizacji swojej inwestycji:

 

1. KONSULTACJA

Indywidualny dobór rozwiązań w oparciu o oczekiwania klienta, warunki opłacalności i aspekty techniczne miejsca montażu.

 

2. DOTACJA

Opracowanie oraz złożenie kompletnego wniosku o pozyskanie dotacji z zakresu PONE.

 

3. MONTAŻ

Montaż urządzeń z dostosowaniem warunków do modernizowanej/projektowanej instalacji.

 

4. ROZLICZENIE DOTACJI

Przygotowanie wykonanej instalacji do odbioru oraz rozliczenia dotacji wraz ze złożeniem wymaganej dokumentacji.

 

 

Zapraszamy również do współpracy, w sytuacji, gdy została już Państwu przyznana dotacja.

 

GWARANTUJEMY:


1. PROFESJONALNY DOBÓR URZĄDZENIA

 

2. WYKONANIE MONTAŻU

 

3. SERWIS

 

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa

Kraków to jedyne miasto w Polsce, w którym dofinansowanie do wymiany węglowych systemów ogrzewania na inne proekologiczne źródła ciepła wynosiło do 100%. Rok 2016 był ostatnim z tak wysoką dotacją.

W 2017 roku dofinansowanie wynosi do 80 % poniesionych kosztów. Najnowsze zasady przyznawania dotacji znajdują się w  UCHWALE NR LIX/1309/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa  z późniejszymi zmianami.


Zgodnie obowiązującą uchwałą o dotację mogą starać się:

 • osoby fizyczne;
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • osoby prawne;
 • przedsiębiorcy.


Dotacja udzielana jest na dofinansowanie kosztów koniecznych do realizacji zadania, w co wlicza się pokrycie kosztów demontażu kotłowni lub palenisk węglowych oraz wykonania wewnętrznej instalacji c.o. i montażu kotła.


Warunkiem koniecznym jest posiadanie czynnego paleniska węglowego lub na paliwo stałe!

 

Obecnie, do dotacji dopuszczone są także podwójne systemy grzewcze tj. węglowo-gazowe lub węglowo- elektryczne. Ogrzewanie gazowe lub elektryczne współpracujące z kotłem/piecem węglowym powinno być niesprawne lub eksploatowane ponad 10 lat.

 

W przypadku, kiedy w domu jest system węglowo-gazowy (np. kocioł gazowy+ kominek/piec wolnostojący), dotacja będzie liczona tylko do powierzchni ogrzewanej przez palenisko (kominek/piec wolnostojący). Jedyną możliwością otrzymania dotacji do całości powierzchni ogrzewanej jest posiadanie kominka z rozprowadzeniem ciepła lub kiedy paleniska węglowe stanowią jedyne źródło ogrzewania domu.


Dotację przyznaje się do:

 • zakupu i instalacji nowego źródła ogrzewania w wysokości 900 zł za każdy kW zainstalowanej mocy określonej według normy PN-EN 12831 „Instalacje grzewcze w budynkach- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego” lub równoważnej, przy czym zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć 100W/m2 ogrzewanej powierzchni;
 • zakupu i instalacji nowego ogrzewania w wysokości 900 zł za każdy kW zainstalowanej mocy niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej, określonej według normy 92/B-01706 „Instalacje wodociągowe- Wymagania w projektowaniu” lub równoważnej, przy czym zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni;
 • maksymalna łączna wysokość dotacji udzielona na podstawie pkt 1) i 2) (obliczana 90zł/m2 powierzchni ogrzewanej) nie może przekroczyć 8 000 zł;
 • zakupu i montażu instalacji centralnego ogrzewania w wysokości 80 zł za każdy m2 powierzchni ogrzewanej.

 

UWAGA: W 2017 r. dotacja zostaje określona do 80% kosztów kwalifikowanych. 


Jak starać się o dotację na wymianę ogrzewania na proekologiczne?

Udzielenie dotacji następuje na wniosek, który powinien spełniać następujące warunki formalne:

 • złożony na właściwym formularzu;
 • dołączone wszystkie wymagane załączniki.

 

Do wniosku niezbędne są:

 • Dokumenty własnościowe:

- wypis z księgi wieczystej;

- akt notarialny;

- wypis z rejestru gruntów.

 

 • Dokumenty potwierdzające powierzchnię ogrzewaną:

-nakaz podatku od nieruchomości;

-projekt architektoniczno-budowlany;

-inwentaryzacja geodezyjna lub budowlana.

 

 • Dokumenty dodatkowe podpisywane z firmą wykonawczą.
Kocioł kondensacyjny - dlaczego warto zainwestować w to urządzenie

Wybierając kocioł do ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody mamy do dyspozyji kilka rozwiązań. Przede wszystkim nasz wybór sprowadza się do decyzji pomiędzy kotłem tradycyjnym (atmosferycznym), a kotłem kondensacyjnym. Nowoczesne kotły kondensacyjne chociaż droższe od tradycyjnych, mają szereg zalet, które z pewnością przemówią za zastosowaniem właśnie tego rozwiązania:

 

 • WYSOKA SPRAWNOŚĆ KOTŁA 

W kotłach kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania, proces spalania przebiega w zamkniętej komorze wymiennika ciepła. Powietrze biorące udział  w tym procesie zasysane jest jedną rurą, z kolei przez drugą rurą (wewnętrzną) wyrzucane są spaliny. Ilość powietrza zasysanego z zewnątrz, dostosowana jest do ilości podawanego paliwa gazowego. Podczas procesu spalania, wymiennik ciepła schładza spaliny do temperatury 35-40°C i odbiera od nich ciepło. W odróżnieniu od spalania w tradycyjnym kotle, para wodna, która powstaje jako produkt przemiany, nie zostaje odprowadzona wraz ze spalinami do atmosfery, ale skrapla się w wymienniku, dzięki czemu uzyskiwane jest dodatkowe ok. 20% energii.  

 

 • WYŻSZE KOSZTY ZAKUPU, NIŻSZE W TRAKCIE EKSPLOATACJI

Kocioł kondensacyjny w porównaniu do kotła tradycyjnego jako samo urządzenie jest droższe o 1 tys.-3 tys. zł. Dobierając system ogrzewania dla domu, warto odnieść się do całości inwestycji. Decydując się na dane rozwiązanie trzeba wziąć pod uwagę, że oprócz kotła wykonuje się cały system odprowadzania spalin. W przypadku kotła tradycyjnego buduje się komin ceramiczny, którego koszt wynosi ok 4 tys. zł. Z kolei, w przypadku montażu kotła kondensacyjnego o mocy do 21 kW (najbardziej popularne w domach jednorodzinnych) można zastosować system wyrzutu spalin „przez ścianę” cylindryczną rurą. Wyeliminuje to koszty budowy komina, a tym samym pozwoli ograniczyć wydatki na wykonanie instalacji, gdyż zestaw ten kosztuje kilkaset złotych. Zastosowane rozwiązanie ma oczywiście swoje odzwierciedlenie w rachunkach za gaz. Dzięki kondensacji i zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, kotły kondensacyjne pracują oszczędniej od tradycyjnych o ok. 15-20%, w porównaniu ze starymi kotłami oszczędności mogą wynieść nawet 30%. Biorąc pod uwagę ogrzewanie niezbyt dużego domu (o powierzchni ok. 150-200 m2), koszty zużycia gazu na potrzeby c.o. i c.w.u. dla 3 osobowej rodziny to ok 6 tys. zł (ogrzewanie kotłem gazowym o sprawności 90%). Dla tych samych parametrów, ogrzewanie domu kotłem kondensacyjnym znacznie zmniejsza zużycie gazu (o ok. 15%), dając tym samym oszczędności rzędu 900-1 tys. zł. W ciągu pięciu lat, oszczędności mogą sięgnąć 5 tys. zł.

 

ZALETY TECHNIKI KONDENSACYJNEJ:

 • nie ma bardziej wydajnej techniki spalania paliw, wykorzystuje się do 98% energii zawartej w paliwie (sprawność kotła wg polskich norm do 109%);
 • w porównaniu do starych systemów grzewczych, zużycie paliwa jest obniżane w zależności od typu budynku i zastępowanej instalacji grzewczej - o około 30%;
 • dla wszystkich kotłów kondensacyjnych oraz wymienników (tzw. ekonomizerów) stosowana jest wysokowartościowa stal kwasoodporna;
 • niskie koszty inwestycyjne, przy jednoczesnym wzroście cen paliw, zapewniają szybki kilkuletni okres zwrotu inwestycji montażu kotła kondensacyjnego.

   Zasada pracy kotła kondensacyjnego

Nasi partnerzy