Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług – więcej o cookies
Skontaktuj się z nami
+48 514 123 036
Zadaj nam pytanie

Preferowana forma kontaktu:*

Działamy kompleksowo

Jeśli nie wiesz co zrobić, aby uzyskać dotację lub potrzebujesz profesjonalnej porady, skontaktuj się z NAMI! Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu gwarantujemy bezpieczne oraz sprawdzone rozwiązania w ich pozyskiwaniu. Klient udzielając nam pełnomocnictwa nie musi martwić się o formalności w Urzędzie Miasta. Zaplanujemy przebieg prac, rozpoczynając od pozyskania dotacji, poprzez dobór odpowiedniego urządzenia, kończąc na wykonaniu montażu oraz zapewnieniu serwisu. Zaufało nam wielu mieszkańców Krakowa, dzięki czemu pozyskaliśmy rzeszę zadowolonych klientów.

 

Czym się zajmujemy?

1. Pozyskujemy dotacje.

2. Dobieramy urządzenia.

3. Wykonujemy montaż.

4. Serwisujemy instalacje.

Dotacje na likwidacje palenisk węglowych w Warszawie

Uzyskaj dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji swojej kotłowni, zlokalizowanej na terenie miasta Warszawy.

Środki mogą być przeznaczone na likwidację kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpieniu ich przez nowe źródło ciepła opalane paliwem gazowym.

Dofinansowanie uzyskiwane jest ze środków budżetu m.st. Warszawy i może wynosić nawet do 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

 

Maksymalna wysokość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji nie może przekroczyć:

a) 7 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność

gospodarczą

b) 15 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców

(z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

 

Wnioski o udzielenie dotacji składne mogą być w następujących terminach:

 • od 1 września do 31 grudnia roku, poprzedzającego planowany rok realizacji

inwestycji,

 • od 2 stycznia do 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.


Procedurę dofinansowania reguluje uchwała nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.Pomagamy załatwić wszelkie formalności

Zadzwoń i umów się na bezpłatną wizytę

570 579 255

Dotacje OZE w Warszawie

Uzyskaj dotację na realizację inwestycji wykorzystującej odnawialne źródła energii.

Środki mogą być przeznaczone na inwestycje zlokalizowane na terenie miasta Warszawy.

Dofinansowanie uzyskiwane jest ze środków budżetu m.st. Warszawy

i może wynosić nawet do 40% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

 

Maksymalna wysokość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji nie może przekroczyć:

 • 40 000 zł w przypadku zakupu i montażu pomp ciepła
 • 15 000 zł w przypadku zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych
 • 15 000 zł w przypadku zakupu i montażu kolektorów słonecznych.


Wnioski o udzielenie dotacji składne mogą być w następujących terminach:

 • od 1 września do 31 grudnia roku, poprzedzającego planowany rok realizacji

inwestycji,

 • od 2 stycznia do 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.
   

Procedurę dofinansowania reguluje uchwała nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.Pomagamy załatwić wszelkie formalności

Zadzwoń i umów się na bezpłatną wizytę
570 579 255

Dotacje na likwidacje palenisk węglowych w Krakowie
 • Miasto Kraków – PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

Dotację, przyznaje się do:

 •  60 % poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2018.

 

Dotację przyznaje się do:

 • zakupu i instalacji nowego źródła ogrzewania w wysokości 900 zł za każdy kW zainstalowanej mocy określonej według normy PN-EN 12831 „Instalacje grzewcze w budynkach- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego” lub równoważnej, przy czym zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni;
 • zakupu i instalacji nowego ogrzewania w wysokości 900 zł za każdy kW zainstalowanej mocy niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej, określonej według normy 92/B-01706 „Instalacje wodociągowe- Wymagania w projektowaniu” lub równoważnej, przy czym zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni;
 • maksymalna łączna wysokość dotacji udzielona na podstawie pkt 1) i 2) (obliczana 90 zł/m2 powierzchni ogrzewanej) nie może przekroczyć 8 000 zł;
 • zakupu i montażu instalacji centralnego ogrzewania w wysokości 80 zł za każdy m2 powierzchni ogrzewanej 

 

oraz dla działania B / odnawialne źródła energii:

 • 3 000 zł za każdy kW obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło budynku (lokalu, pomieszczenia) oraz mocy niezbędnej do przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej związanej z likwidacją palenisk lub kotłowni opalanych paliwami stałymi, służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej, określonych według norm wskazanych powyżej – w przypadku instalacji pompy ciepła ale nie więcej niż 30 000 zł, przy czym zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni”;
 • 1 000 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni apertury – w przypadku zainstalowania kolektora słonecznego, przy czym maksymalna powierzchnia apertury, na którą można otrzymać dotację nie może przekroczyć 5 m2.

 

Instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła, zwanych dalej odnawialnym źródłem energii, w przypadku nieposiadania palenisk lub kotłowni opalanych paliwami stałymi (warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie jednego z proekologicznych systemów ogrzewania a w przypadku posiadania palenisk lub kotłowni opalanych paliwami stałymi – ich likwidacji.

 

 

Przejdź do strony: piece.krakow.pl

Dotacje OZE w Krakowie

Dotacja na odnawialne źródła energii z dotacji PONE dla Miasta Krakowa udzielana jest dla:

 1. Pomp ciepła, do:
 • zakupu i instalacji pompy ciepła w wysokości 3 000 zł za każdy kW obliczeniowej mocy grzewczej określonej według norm wskazanych powyżej, przy czym zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni oraz mocy niezbędnej do przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej związanej z likwidacją palenisk lub kotłów opalanych paliwami stałymi, służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej,”,

           oraz

 • zakupu i/lub montażu instalacji centralnego ogrzewania współpracującej z pompą ciepła w wysokości 80 zł za każdy m2 powierzchni ogrzewanej

Maksymalna łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 30 000 zł

2. Kolektorów słonecznych, do:

 • zakupu i montażu kolektorów słonecznych, do 1 000 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni apertury – w przypadku zainstalowania, przy czym maksymalna powierzchnia apertury, na którą można otrzymać dotację nie może przekroczyć 5 m2.
Dotacje do fotowoltaiki: Program "Prosument"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił w sierpniu 2017 roku Bankowi Ochrony Środowiska do 40 mln zł (w tym do 12 mln zł na dotacje) z przeznaczeniem na zawieranie umów z klientami indywidualnymi, posiadającymi prawo do dysponowania budynkami mieszkalnymi oraz wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi. BOŚ S.A. – jako jedyny partner – rozpoczął swój program „EKOkredyt Prosument II” w połowie października 2017 roku.

 

Środki z przeznaczeniem na kredyty wraz z dotacjami przeznaczone były na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych Część 3) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Aktualności
2018-02-26
SPECJALISTYCZNE DORADZTWO DLA FIRMY LEVADAWięcej>>>
2017-05-15
Prestiżowy certyfikat przyznany przez Urząd Miasta Krakowa

12.05.2017 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się spotkanie Wykonawców realizujących zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, na którym zostały wręczone Certyfikaty Firmom Rekomendowanym przez UMK. Omówiono również działania mające na celu poprawę jakości powietrza yesyesyesWięcej>>>
2017-04-24
Przepisy przejściowe - zakaz spalania węgla niskiej jakości

W związku z przyjęciem przez radnych "przejściowych" przepisów antysmogowych dla Krakowa, od 1 lipca 2017 roku nie będzie można spalać w piecach węgla niskiej jakości. Przepisy będą obowiązywały do 1 września 2019 roku. Tego dnia wejdzie w życie całkowity zakaz palenia węglem na terenie gminy miejskiej Kraków.Więcej>>>
2017-02-13
Mniejsza dotacja = mniejsze zainteresowanie wymianą pieców

W wyniku zmniejszenia 100 % dotacji na wymianę paleniska węglowego (o 20 %), liczba składanych wniosków w Urzędzie Miasta Krakowa uległa wyraźnej redukcji. W styczniu 2017 roku złożyło wniosek tylko 48 osób. Chcąc zdążyć z wymianą pieców do 1 września 2019 r. wniosków powinno być 10-krotnie więcej.

Problem stanowią również piece bezklasowe, na które wciąż decydują się mieszkańcy Małopolski ze względu na ich niską cenę. Jeśli sytuacja nie zmieni się, to w 2017 roku pojawi się więcej pieców węglowych tzw. "kopciuchów" w gminach ościennych niż zostanie zlikwidowanych  w samym Krakowie.Więcej>>>
2017-02-08
Przepisy przejściowe zakazujące stosowania niskiej jakości paliw stałych w Krakowie

W Krakowie przed wprowadzeniem całkowitego zakazu palenia węglem (1 września 2019 roku), zostaną uchwalone przepisy zakazujące stosowania niskiej jakości paliw stałych. Uchwała wejdzie w życie 1 lipca 2017 r.Więcej>>>
2017-01-31
ALARM SMOGOWY W KRAKOWIE

W związku z przekroczeniem poziomu alarmowego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (300 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu w powietrzu wprowadzono trzeci, najwyższy stopień alarmowy. Obowiązuje on do 2 lutego br., do godz. 12:00.Więcej>>>
2017-01-05
Wysokość dotacji

W 2016 roku mieszkańcy Krakowa mogli wymienić piec węglowy na proekologiczny z 100 % dotacją. W 2017 roku wysokość dofinansowania zmniejszyła się do 80 % poniesionych kosztów. Natomiast w 2018 roku dopłaty zmniejszą się do 60 %.Więcej>>>
2017-01-02
80 % dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania

Od 1 stycznia 2017 r. wysokość dotacji na wymianę systemu ogrzewania na proekologiczny wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Do 27 grudnia 2016 roku do Urzędu Miasta Krakowa wpłynęło aż 5 590 wniosków! To aż około 3 200 wniosków więcej niż w 2015 roku!Więcej>>>
2016-12-16
Przerwa świąteczna

Informujemy, że 22.12. biuro będzie otwarte w godz. 8-14 oraz 23.12. w godz. 8-12.

24.12.-27.12. - nieczynne.

28.12.-30.12. - serdecznie zapraszamy  w godz. 8-16.

Życzymy radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia, pomyślności i sukcesów w Nowym Roku 2017

Zespół LevadaWięcej>>>
2016-12-16
Weekend ostatniej szansy

Czy wymieniłeś już piec węglowy? Jeśli odpowiedź jest przecząca koniecznie przyjdż 16.12. lub 17.12. do naszego biura przy ul. Rydla 57/2 w Krakowie na Dni Otwarte pod hasłem weekend ostatniej szansy. Pomożemy skompletować dokumenty niezbędnę do złożenia wniosku w Wydziale Kształtowania w Urzędzie Miasta Krakowa.

Już tylko do końca 2016 roku możesz otrzymać 100 % dotację na wymianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczny. Przedłużamy czas pracy w najbliższy weekend:

- 16.12. piątek w godzinach 8 - 19

- 17.12. sobota w godzinach 9 - 17.

Do zobaczenia.Więcej>>>
2016-12-09
Weekend ostatniej szansy z Firmą Levada w dniach 16 - 17 grudzień 2016 r.

Wraz z nadchodzącym Świętami Bożego Narodzenia zbliża się również koniec 100 % dotacji na wymianę systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny.

16 grudnia w godzinach od 8 do 19  oraz 17 grudnia w godzinach od 9 do 17, zapraszamy na Dni Otwarte w siedzibie naszej firmy przy ul. Rydla 57/2, wszystkich Mieszkańców Krakowa, którzy jeszcze nie zdążyli wymienić pieca węglowego.

Podczas weekendu ostatniej szansy przygotujemy dla Was kompletny wniosek o 100 % dofinansowanie do proekologicznej instalacji, wymagany w Urzędzie Miasta Krakowa, a w 2017 roku wykonamy instalację gazową lub elektryczną.

Jesteśmy autoryzowanym serwisem Viessmann.

Serdecznie zapraszamy.Więcej>>>
2016-11-20
Rekordowa liczba złożonych wniosków o udzielenie dotacji

W tym roku mieszkańcy Krakowa złożyli prawie 4500 wniosków o udzielenie dotacji na wymianę palenisk węglowych. Do końca roku pozostało jeszcze 41 dni, co oznacza, że jeszcze przez ten czas mieszkańcy Krakowa mogą ubiegać się o otrzymanie 100-procentowej dotacji na wymianę systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny. Na przestrzeni 4 lat rok 2016 jest rekordowy pod względem liczby złożonych wniosków w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK.Więcej>>>
2016-11-07
NFOŚiGW: REGION – ochrona powietrza w nowym programie skierowanym do regionów za pośrednictwem WFOŚiGW


Więcej>>>
2016-10-10
Rozliczenie dotacji otrzymanej na wymianę paleniska węglowego

Warto pamiętać, że 10 października to ostatni dzień, w którym wszyscy krakowianie mogą rozliczyć przyznaną im w 2016 r. dotację na wymianę systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny. Jeżeli z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy inwestycja nie mogła zostać zrealizowana w tym roku, również do dzisiaj należy złożyć wniosek o przeniesienie środków pieniężnych na 2017 r.Więcej>>>
2016-09-13
100-procentowa dotacja na wymianę pieca węglowego tylko do końca 2016 roku

     Jeszcze do końca 2016 roku można uzyskać 100-procentową dotację na wymianę pieca węglowego. Istnieje możliwość podpisania umowy wieloletniej z terminem wykonania instalacji na przyszły rok.

     Mieszkańcy Krakowa, którzy złożą wnioski w przyszłym roku, będą mogli ubiegać się jedynie o 80-procentowy zwrot kosztów inwestycji.

     W tym roku wniosek o wymianę pieca węglowego złożyło już prawie 3 tysiące osób. Urząd Miasta szacuje, że w Krakowie znajduję się jeszcze około 20 tysięcy palenisk węglowych.Więcej>>>
2016-09-10
Pionierskie badania smogu
Kliny oraz Bronowice - najbardziej zanieczyszczone miejsca w Krakowie

     W Krakowie, na Podhalu oraz w miastach Górnego Śląska naukowcy AGH przeprowadzili pionerskie badania smogu. Potwierdzili informację, iż im wyżej jest położona miejscowość, tym występuje mniejsze stężenie pyłów.

     Odnosząc się do naszego miasta Krakowa, zdecydowanie największe stężenia pyłów występują w zabudowach jednorodzinnych. Specjalistyczne urządzenia pomiarowe zostały zamontowane na samochodach, które poruszały się z odpowiednią szybkością. W celu wyeliminowania wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych badania przeprowadzono w nocy.

     Wykazano, że Kliny, Bronowice oraz centrum miasta są najbardziej zanieczyszczonymi częściami Krakowa. Niestety okolice Krakowa pod względem zanieczyszczeń powietrza są również problematyczne. Na mapie smogu znalazły się następujące miejscowości: Skała, Słomniki, Liszki, Wieliczka, Kryspinów, Mogilany, Siepraw.

     Więcej informacji: http://lovekrakow.pl/aktualnosci/pionierskie-badania-smogu-bronowice-i-kliny-zwracaja-uwage_16564.htmlWięcej>>>
2016-07-20
Program Priorytetowy NFOŚiGW "JAWOR"
Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych

     W pierwszej połowie sierpnia planowany jest termin ogłoszenia naboru wniosków do Programu Priorytetowego "JAWOR". Program jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie osób fizycznych termomodernizacją budynków jednorodzinnych. Celem jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, głównie pyłów PM10, PM2,5 zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska. Program zakłada poprawe efektywności energetycznej budynków w wyniku docieplenia przegród budowlanych.

     Przed złożeniem wniosku należy przeprowadzić audyt lub ocene energetyczną modernizowanego budynku. Audytor wylicza zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok przed i po realizacji inwestycji oraz przewodność cieplną. Ponadto ocena energetyczna musi zawierać:

 • ograniczenia emisji CO2 (Mg/rok),
 • ograniczenia emisji pyłów PM10 (Mg/rok),
 • ograniczenia emisji pyłów PM2,5 (Mg/rok).

     Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego, natomiast wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%. Oprocentowanie pożyczki to 2% w skali roku. Kwota pożyczki waha się w granicach od 20 000,00 zł do 100 000,00 zł. Do 20% pożyczki ulegnie umorzeniu.Więcej>>>
2016-06-07
Koniec wsparcia wymiany źródeł ciepła?
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia wstępną listę realizowanych programów na najbliższe lata.

     Od kilku lat Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczał znaczne środki na poprawę jakości powietrza oraz likwidację niskiej emisji w ramach programu KAWKA. Dzięki tym funduszom, mieszkańcy gmin małopolski mieli możliwość otrzymania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła oraz na instalacje odnawialnych źródeł energii.

     Na początku czerwca 2016 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił wstępną listę programów, które są planowane do realizacji w najbliższych latach. Propozycje najprawdopodobniej nie ulegną zmianie, co stawia pod znakiem zapytania programy takie jak powyższa KAWKA czy RYŚ – program termomodernizacji budynków. Żaden z tych programów nie został ujęty w projekcie programów prowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

     Program KAWKA stanowił główną pomoc dla gmin w zakresie wymiany źródeł ciepła. Może się okazać, że bez wsparcia w postaci dotacji, mieszkańców nie będzie stać na modernizację kotłowni na własną rękę. Przedstawiciele Narodowego Funduszu utrzymują, że wsparcie finansowe na wymianę źródeł ogrzewania na proekologiczne nadal jest jednym z priorytetów, natomiast nie wiadomo, jaką formę przybierze pomoc na działania w tym zakresie.Więcej>>>
2016-06-01
Program Ograniczania Niskiej Emisji w Małopolsce
Kraków jest niekwestionowanym liderem Programu Ograniczania Niskiej Emisji w województwie małopolskim. Gdzie jeszcze prowadzone są działania proekologiczne?

     Program Ograniczania Niskiej Emisji to priorytetowy program z zakresu ochrony środowiska, który jest realizowany przez kilkadziesiąt gmin w województwie małopolskim. Dzięki niemu, od kilku lat obserwujemy redukcję emisji pyłów na terenie województwa.

     Kraków to niekwestionowany lider w zakresie wymiany źródeł ciepła – w 2015 roku na terenie miasta zlikwidowano prawie 3000 palenisk węglowych, co bezpośrednio wpłynęło na zmniejszenie emisji pyłów PM10 0 102,55 ton w stosunku do roku poprzedniego.

     Również poza granicami miasta Krakowa jednostki samorządu terytorialnego prowadzą nabory wniosków celem wymiany źródeł ciepła. Duży udział w ograniczaniu niskiej emisji na terenie małopolski ma Sucha Beskidzka, Nowy Sącz oraz Tarnów – łącznie w tych miastach wymieniono zlikwidowano niemal 1000 palenisk węglowych.

     Największym zainteresowaniem cieszą się inwestycje związane z wymianą palenisk węglowych na gazowe. Mieszkańcy chętnie również przyłączają się do miejskich sieci ciepłowniczych, które z roku na rok obejmują swoim zasięgiem coraz większy obszar miast. Popularnością cieszą się również odnawialne źródła energii, np. kolektory słoneczne oraz pompy ciepła, które są atrakcyjne zarówno ze względu na aspekt ekologiczny jak i możliwość obniżenia rachunków za ogrzewanie.Więcej>>>